Zoals ik een paar weken geleden beschreef in dit blog, zitten we in een ‘actieve’ flow.

Er zijn verschillende benaderingen en methodieken om met autisme om te gaan, om autisme beter te begrijpen. Ik vind het erg interessant om over verschillende methodieken te lezen, workshops en lezingen bij te wonen, om zo een groot portie kennis op te doen en ervaringen te delen met anderen.

Ik vertaal deze methodieken en handvatten naar ons gezin en pik eruit wat voor ons werkbaar is en waarbij wij ons goed voelen.

Een bekende methodiek voor ons is de ABA / PRT methode.

ABA

ABA staat voor Applied Behavior Analysis en betekent: toegepaste gedragsanalyse. ABA is een overkoepelende naam voor vroegtijdig intensieve gedragstherapie die één op één ingezet wordt. Door de één op één werking is het altijd op maat en op elk niveau toepasbaar.

Uitganspunt is een ‘doel’ te stellen wat realistisch is met de al aanwezige competenties en vaardigheden van -in ons geval- zoonlief en naar dit ‘doel’ toe te werken.

PRT

PRT staat voor Pivotal Response Treatment. Pivotal betekent ‘centraal’ of  ‘kern’. PRT valt onder de ABA methode en richt zich op het kernprobleem. Door in te spelen op kernvaardigheden en interesses die wél aanwezig zijn stimuleer je gericht. In ons geval:

Stimuleren om te communiceren!

Door op de interesse van zoonlief in te spelen motiveren we hem om -met kleine stapjes en heel veel oefening en herhaling- nieuwe handelingen aan te leren. Het belonen van gewenst gedrag heeft hierbij de boventoon. Hierdoor wordt zoonlief ook weer gemotiveerd.

Wat houdt dit concreet in?

De logopediste daagt zoonlief met een waterbak met verschillende bakjes uit om contact met haar te leggen om haar zo duidelijk te maken dat hij met het water wil spelen.

‘Hoofddoel’ en hoop is dat hij op een dag het woord: ‘water’ zal zeggen. Het gebaren van het woord ‘water’, of – zoals het niveau nu is-  dat hij haar de bakjes áángeeft en zo duidelijk maakt dat hij wil ‘spelen’ met de bakjes in het water. Dit zijn de eerste stappen in sociale interactie en communicatie.

Op de manage wordt bij het stilstaan van  paardje Zorro het woord ‘lopen’ uitgesproken en het gebaar ‘lopen’ gemaakt door de begeleidster. Door telkens weer ‘lopen’ uit te spreken en te gebaren waardoor zoonlief ‘doorkrijgt’ dat hij met gebaren en/of taal dingen kan laten gebeuren (het paard laten lopen) en dus zélf duidelijk moet gaan maken wat hij wil,  hij hier iets voor moet gaan doen. Het zeggen of gebaren.

Reageert Zorro in dit geval heel goed op de huppende lichaamsbewegingen van zoonlief en is de interactie tussen paard en zoonlief fantastisch, hij wordt zo wel gestimuleerd in zijn interactie en communicatie.

Het zijn kleine stapjes. Heel klein maar op een bewuste manier met enkele woorden te benoemen en te gebaren, hopen we dat zoonlief dit op een dag steeds beter oppakt. Het geeft hem sowieso duidelijkheid en vertrouwen in hetgeen wat we gaan doen.

Een andere methodiek die ik toejuich is: ‘Geef me de vijf’ van Colette de Bruin. Ik heb meerdere lezingen en workshops van haar gevolgd en ik vind haar enorm inspirerend!  Ik zal zeker in de komende weken haar uitgebreide kennis over autisme delen in een nieuw blog.

Ook de Son-Rise- methode van Barry Kaufman is er één waar ik zeker nog eens op terug kom.

Kennis van autisme, methodieken en ervaringen van anderen vind ik waardevol. We passen toe wat goed voelt maar verliezen nooit ons mooie unieke ventje uit het oog!